Tevredenheidsonderzoek ouders

In augustus 2015 hebben we onder de ouders een tevredenheidsonderzoek gehouden. De ouders waarderen het kinderdagverblijf met ruime 9. In het tevredenheidsonderzoek hebben we de ouders hun mening gevraagd over zo divers mogelijke onderwerpen: pedagogisch beleid, de inrichting, de openingstijden, de bereikbaarheid etc. N.a.v het onderzoek en de positieve reacties zijn we in 2016 gestart met warme maaltijden.