Kinderdagverblijf-Beek-&-Geyn-pand-01
Kinderdagverblijf-Beek-&-Geyn-ouders-03
KDV-Beek-&-Geijn-pand

Contact met de ouders

Wij vinden het contact met ouders heel belangrijk. Wij zorgen immers voor hun kinderen met ieder een eigen achtergrond en gewoontes. Bij de dagelijkse breng- en haalmomenten hebben we de tijd om informatie uit te wisselen.

null

Bord in de gang

Op het bord in de gang schrijven we een dagverslag zodat ouders weten wat we die dag gedaan en gegeten hebben.
null

Online schriftje

Twee keer per maand schrijven we voor ieder kind in een online schriftje. Elke ouder heeft een inlogcode om in dit schriftje te kunnen lezen en te reageren.
null

De maaltijd

Twee keer in het jaar hebben we een maaltijd met de ouders en de kinderen. Dit moment staat in het teken van elkaar ontmoeten en elkaar beter leren kennen. Deze maaltijden duren van 18.00 – 20.00 uur en zijn een groot succes!
null

10-minuten gesprek

Jaarlijks vindt een gesprek plaats tussen de begeleiders en ouders. In dit gesprek wordt kort besproken hoe het met het kind gaat en kunnen vragen gesteld worden. Als er behoefte aan is volgt daaruit een afspraak om dieper op zaken in te gaan
null

Fotoboek

Wij maken van elk kind een fotoboek gedurende zijn of haar verblijf bij Beek & Geyn kinderopvang. Bij vertrek wordt dit boek cadeau gegeven.
null

De oudercommissie

De oudercommissie wordt gevormd door een aantal ouders die het leuk vinden om betrokken te zijn bij Beek & Geyn kinderopvang. Zij behartigen de belangen van de ouders en zijn betrokken bij het organiseren van een aantal activiteiten. De oudercommissie mag daarnaast het management adviseren ten aanzien van verschillende beleidsonderwerpen.

Bent u geïnteresseerd in een rol binnen de oudercommissie,
laat het ons dan weten.

Kinderdagverblijf-Beek-&-Geyn-kids-02
Kinderdagverblijf-Beek-&-Geyn-kids-01