Klachten

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Beek & Geyn kinderopvang is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Daarnaast hanteren wij een interne klachtenregeling.

Externe klachtenbehandeling

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht via de interne klachtenprocedure, dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Kinderopvang. Een medewerker van het Klachtenloket zal uw klacht met informatie, gericht advies, bemiddeling of mediation proberen op te lossen.

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat hoger beroep tegen de uitspraak niet mogelijk is. Meer informatie hierover vindt u hier.

Inspectierapport GGD

Jaarlijks krijgen wij bezoek van een inspecteur van de GGD. Deze inspecteur controleert of Beek & Geyn Kinderopvang voldoet aan de in de Wet Kinderopvang gestelde eisen. Deze controle is een voorwaarde om als erkende kinderopvang geregistreerd te staan. De inspecteur maakt van het bezoek een inspectierapport. Dit rapport wordt geplaatst in het Landelijk Register Kinderopvang en is hieronder in te zien.

Niet handhaven

Het college van gemeente de Ronde Venen wijkt af van het advies van de GGD om te handhaven. Voor nu leggen we geen handhavingsmaatregel op. Dit geldt uitsluitend voor de overtreding van het volgende voorschrift: Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang zoals die is geconstateerd op 16 februari 2021. Wij gaan niet mee in het advies handhaven, omdat de VOG van de eigenaar op 3-3-2021 is aangevraagd en inmiddels binnen is. Er is geen reden om de locatie nogmaals te laten inspecteren door de GGD.

Kinderdagverblijf-Beek-&-Geyn-klachten-01
Kinderdagverblijf-Beek-&-Geyn-klachten-021