Klachten

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Beek & Geyn kinderopvang is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Daarnaast hanteren wij een interne klachtenregeling.

Externe klachtenbehandeling

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht via de interne klachtenprocedure, dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Kinderopvang. Een medewerker van het Klachtenloket zal uw klacht met informatie, gericht advies, bemiddeling of mediation proberen op te lossen.

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat hoger beroep tegen de uitspraak niet mogelijk is. Meer informatie hierover vindt u hier.

Inspectierapport GGD

Jaarlijks krijgen wij bezoek van een inspecteur van de GGD. Deze inspecteur controleert of Beek & Geyn Kinderopvang voldoet aan de in de Wet Kinderopvang gestelde eisen. Deze controle is een voorwaarde om als erkende kinderopvang geregistreerd te staan. De inspecteur maakt van het bezoek een inspectierapport. Dit rapport wordt geplaatst in het Landelijk Register Kinderopvang en is hieronder in te zien.

Kinderdagverblijf-Beek-&-Geyn-klachten-01
Kinderdagverblijf-Beek-&-Geyn-klachten-021